Tag Archives: เกาะสมุย

อำเภอเกาะสมุย

อำเภอเกาะสมุย เป็นอำเภอที่มีสภาพเป็นหมู่เกาะในอ่าวไทยอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ 1 ใน 3 เป็นที่ราบซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งทางฝั่งทะเลอ่าวไทย อำเภอเกาะสมุยมีพื้นที่ของเกาะต่าง ๆ รวมกันรวมประมาณ 252 ตารางกิโ …

เกาะสมุย

อำเภอเกาะสมุย เป็นอำเภอที่มีสภาพเป็นหมู่เกาะในอ่าวไทยอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี casino-th.netพื้นที่ 1 ใน 3 เป็นที่ราบซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งทางฝั่งทะเลอ่าวไทย อำเภอเกาะสมุยมีพื้นที่ของเกาะต่าง ๆ รวมกันรวมประมาณ …

เกาะสมุย

เกาะสมุย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากพื้นแผ่นดินใหญ่ 35 กิโลเมตร ตัวเกาะมีพื้นที่ 247 ตารางกิโลเมตร เนื่องจากภูมิประเทศที่เกาะสมุยเป็นที่ราบ การสัญจรโดยรถยนต์จึงเป็นเรื่องที่สะดวกสบาย เพราะมีถนนครอบคลุมทั้งเกาะ รวมถึงมีสนามบินสำห …