Tag Archives: เกาะพีพีเล

เกาะพีพีเล

เกาะพีพีเล เป็นเกาะในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ทะเลอันดามัน จังหวัดกระบี่ มีพื้นที่เพียง 6.6 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,125 ไร่ เป็นเกาะที่เต็มไปด้วยภูเขาหินปูน มีหน้าผาสูงชัน ตั้งฉากกับพื้นผิวทะเล เกือบทั้งเกาะ ความลึกน้ำเฉลี่ยราว 20 เมตร …

เกาะพีพีเล

เกาะพีพีเล เป็นเกาะในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ทะเลอันดามัน จังหวัดกระบี่ มีพื้นที่เพียง 6.6 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะที่เต็มไปด้วยภูเขาหินปูน มีหน้าผาสูงชัน ตั้งฉากกับพื้นผิวทะเล เกือบทั้งเกาะ ความลึกน้ำเฉลี่ยราว 20 เมตร ลึกสุดประมาณ 3 …