Tag Archives: เกาะบอร์เนียว

เที่ยวเกาะบอร์เนียว เกาะธรรมชาติ สะอาดที่สุดในเอเชีย

asian travel

เป็นเวลาหลายปี เมื่อคุณมีแหล่งช้อปปิ้งและอาหารทะเลราคาถูกให้ซื้อสินค้าคอนกรีตเพื่อชายหาดที่ยังไม่ได้พัฒนาและอุทยานแห่งชาติใกล้เคียงซึ่งมีโอกาสมากมายที่จะได้สัมผัสกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างสุดซึ้ง บอร์เนียว มีประเทศ 3 ประเทศอยู่ในเกาะบอร์เนียว คื …