Tag Archives: เกาะตะรุเตา

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในทะเลอันดามัน บริเวณช่องแคบมะละกา มหาสมุทรอินเดีย ในเขตจังหวัดสตูล อุทยานประกอบไปด้วยเกาะจำนวน 51 เกาะ มีพื้นที่ประมาณ 931,250 ไร่ หรือ 1,490 ตารางกิโลเมตร มีชื่อเสียงที่โด่งดังทางด้านธรรมชาติ สภาพพื้น …

เกาะตะรุเตา

เกาะตะรุเตา อยู่ในเขตจังหวัดสตูล มีเนื้อที่ทั้งบนเกาะและทะเลประมาณ  1,490 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยเกาะทั้งหมดถึง 51 เกาะ เกาะตะรุเตามีที่มาอันแสนยาวนาน ครั้งหนึ่งเคยถูกใช้เป็นทัณฑสถาน รวมถึงนิคมฝึกอาชีพสำหรับนักโทษ แต่ในปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลขอ …