Tag Archives: หมู่เกาะสิมิลัน

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

            อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อยู่ตำบลเกาะพระทอง ครอบคลุมพื้นที่ 80,000 ไร่ ประกาศเป็นเขตอุทยานฯ เกาะสิมิลัน เมื่อ 1 กันยายน พ.ศ. 2525 คำว่า ?สิมิลัน? เป็นภาษายาวี หรือ มลายู แปลว่า เก้า หรือ หมู่เกาะเก้า alexonomics.comหมู่เกาะสิมิลันเป …