Tag Archives: ทะเลอ่าวไทย

เกาะจาน อัญมณีแห่งท้องทะเลอ่าวไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ใครๆ ที่ได้เห็นภาพของเกาะจานแห่งนี้เป็นครั้งแรกจะต้องคิดว่าเกาะที่สวยงามเช่นนี้จะต้องอยู่ในฝั่งทะเลอันดามันแน่นอน แต่ใครจะเชื่อว่าเพียงขับรถไปไม่ไกลจากกรุงเทพคุณก็สามารถไป alexonomics.comเหยียบเกาะจานแห่งนี้พร้อมกับสัมผัสกับธรรมชาติทางทะเลที่แสนจะอุ …

เกาะโลซิน

แต่เดิมที่นี่เคยเป็นดินแดนพิพาทระหว่างไทยกับมาเลเซีย โดยมาเลเซียalexonomics.comได้ทำการอ้างสิทธิ์เหนือเกาะโลซินและหมู่เกาะกระในจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยมาเลเซียได้แบ่งเขตไหล่ทวีปทับซ้อนพื้นที่สัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติ ทำให้ไทยเสียเปรียบ แต่เวลาต่อมาค …