Tag Archives: จังหวัดกระบี่

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ alexonomics.comเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยที่สวยงามจำนวนมาก อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าชายหาด ป่าชายเลย แนวเขตปะการ …

“เกาะห้อง” สวรรค์บนดิน แห่งทะเลกระบี่

เกาะห้อง จังหวัดกระบี่ เกาะที่ได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์บนดินของผู้ที่ได้มาเยือนด้วยความสวยงาม และเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลฝั่งอันดามันที่สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นภาพความประทับใจบนเกาะห้องนี้ โดยการเดินทางไปเกาะห้องนั้นใช้เวลาเดินทางจากท่าเรือหาดน …

เกาะพีพีเล

เกาะพีพีเล เป็นเกาะในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ทะเลอันดามัน จังหวัดกระบี่ มีพื้นที่เพียง 6.6 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะที่เต็มไปด้วยภูเขาหินปูน มีหน้าผาสูงชัน ตั้งฉากกับพื้นผิวทะเล เกือบทั้งเกาะ ความลึกน้ำเฉลี่ยราว 20 เมตร ลึกสุดประมาณ 3 …