Uncategorized

เที่ยวเกาะบอร์เนียว เกาะธรรมชาติ สะอาดที่สุดในเอเชีย

asian travel

เป็นเวลาหลายปี เมื่อคุณมีแหล่งช้อปปิ้งและอาหารทะเลราคาถูกให้ซื้อสินค้าคอนกรีตเพื่อชายหาดที่ยังไม่ได้พัฒนาและอุทยานแห่งชาติใกล้เคียงซึ่งมีโอกาสมากมายที่จะได้สัมผัสกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างสุดซึ้ง บอร์เนียว มีประเทศ 3 ประเทศอยู่ในเกาะบอร์เนียว คื …

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในทะเลอันดามัน บริเวณช่องแคบมะละกา มหาสมุทรอินเดีย ในเขตจังหวัดสตูล อุทยานประกอบไปด้วยเกาะจำนวน 51 เกาะ มีพื้นที่ประมาณ 931,250 ไร่ หรือ 1,490 ตารางกิโลเมตร มีชื่อเสียงที่โด่งดังทางด้านธรรมชาติ สภาพพื้น …

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในทะเลอันดามัน casino-th.net บริเวณช่องแคบมะละกา มหาสมุทรอินเดีย ในเขตจังหวัดสตูล อุทยานประกอบไปด้วยเกาะจำนวน 51 เกาะ มีพื้นที่ประมาณ 931,250 ไร่ หรือ 1,490 ตารางกิโลเมตร มีชื่อเสียงที่โด่งดังทางด้านธรร …

เที่ยวเกาะไทย เกาะเต่า

เกาะเต่า

เที่ยวเกาะไทย แนะนำเกาะเต่า  เกาะเต่า เป็นเก่าเล็กๆแหล่งท่องเที่ยวที่คุณไม่ควรพลาด เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะสวรรค์กลางอ่าวไทย อยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะมีรูปร่างโค้งเว้าเหมือนกับเมล็ดถั่ว เกาะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะพงัน …