Monthly Archives: พฤษภาคม 2018

“เกาะห้อง” สวรรค์บนดิน แห่งทะเลกระบี่

เกาะห้อง จังหวัดกระบี่ เกาะที่ได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์บนดินของผู้ที่ได้มาเยือนด้วยความสวยงาม และเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลฝั่งอันดามันที่สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นภาพความประทับใจบนเกาะห้องนี้ โดยการเดินทางไปเกาะห้องนั้นใช้เวลาเดินทางจากท่าเรือหาดน …

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

            อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อยู่ตำบลเกาะพระทอง ครอบคลุมพื้นที่ 80,000 ไร่ ประกาศเป็นเขตอุทยานฯ เกาะสิมิลัน เมื่อ 1 กันยายน พ.ศ. 2525 คำว่า ?สิมิลัน? เป็นภาษายาวี หรือ มลายู แปลว่า เก้า หรือ หมู่เกาะเก้า alexonomics.comหมู่เกาะสิมิลันเป …

เกาะสีชัง

       เกาะสีชังเป็นเกาะขนาดเล็กที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เกาะหนึ่งของประเทศไทยเนื่องจากเคยเป็นสถานที่เสด็จประพาสและเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินของกรุงรัตนโกสินทร์ถึง 3 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล …

เกาะตาปู

เกาะตาปู หรือ เกาะตะปู เป็นเกาะโขดหินขนาดเล็ก ตั้งอยู่ทางด้านเหนือในเวิ้งอ่าวของเกาะเขาพิงกัน ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาในท้องที่ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ไปตามลำคลองเกาะปันหยีเป็นระยะทางประม …

เกาะพะงัน

เกาะพะงัน เป็นเกาะในอ่าวไทย ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย alexonomics.comในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเกาะพะงัน มีชื่อเสียงจากงานฟูลมูนปาร์ตี้ ที่จัดขึ้นที่หาดริ้น และเป็นจุดหมายปลายทางของแบ็กแพ็กเกอร์ ชื่อของเกาะมาจากคำว่า “ …