Monthly Archives: มิถุนายน 2017

เกาะภูเก็ต

เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 543 ตารางกิโลเมตร ถูกโอบล้อมรอบด้วยน้ำทะเลสีคราม และหาดทรายสีขาวเนียน เหมาะกับการมาพักผ่อนหย่อนใจรับลมทะเลในช่วงฤดูร้อนเป็นอย่างมาก ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสความงามอย่างล้นหลาม เรียกได้ว่าเป …

เกาะช้าง

เกาะที่ใหญ่ที่สุดในอ่าวไทย มีพื้นที่ประมาณ 429 ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตจังหวัดตราด ลักษณะทางภูมิประเทศประกอบไปด้วย ภูเขาสูง มีหินผาซับซ้อน จุดเด่นของเกาะช้าง คือ มีหาดทะเลขาวสะอาด น้ำทะเลใส และมีแหล่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งที่พัก ร้านอาหาร และบริก …

เกาะเต่า

เกาะเต่า อยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่บริเวณอ่าวไทย มีพื้นที่ 21 ตารางกิโลเมตร รูปร่างของเกาะเป็นทรงยาว ๆ คล้ายเมล็ดถั่ว หลายคนคงสงสัยว่าทำไมถึงได้ชื่อว่า “เกาะเต่า” ที่มาของชื่อนี้มาจากมีเต่าจำนวนมากพากันมาว่างไข่ที่เกาะแห่งนี้ คนจึงเรียกกั …