เที่ยวเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

เกาะลันตา อยู่ในเขตจังหวัดกระบี่ มีพื้นที่ 472 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย เกาะลันตาใหญ่และเกาะลันตาน้อย แต่แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมส่วนมากอยู่บนเกาะลันตาใหญ่ ขณะที่เกาะลันตาเล็กเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอลันตา

ผู้คนที่อาศัยอยู่บนเกาะนี้มีหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา มีทั้งคนไทย คนไทยเชื้อสายจีน ชาวเล ที่นับถือทั้งศาสนาพุทธและอิสลาม และด้วยเหตุที่ว่าเกาะลันตาอยู่ห่างจากพื้นแผ่นดินใหญ่ ทำให้ความงามทางธรรมชาติยังคงอยู่

จุดเด่นของเกาะลันตา คือ มีชายหาดยาวเรียงรายต่อเนื่องถึง 13 หาด มีทั้งหาดทรายขาว หาดหิน มีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ซึ่งเป็นป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ และมีหินแดงหรือปะการังอ่อนที่มีสีแดงเมื่อกระทบกับแสงแดด มีดอกไม้ทะเล กัลปังหา

นอกจากนี้ ยังมีจุดชมวิวแหลมโตนด เป็นแหลมที่ยื่นออกไปในทะเลด้านฝั่งตะวันออกเป็นหาดทรายสีขาว ส่วนด้านตะวันตกเป็นหาดหิน  มีหินที่มีรูปทรงและสีสันแปลกตาวางเรียงรายเต็มพื้น และเป็นสถานที่ตั้งของประภาคาร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำเกาะลันตา เมื่อเดินขึ้นไปชมวิวบนประภาคารจะเห็นต้นตาลโตนดมากมาย