เที่ยวเกาะบอร์เนียว เกาะธรรมชาติ สะอาดที่สุดในเอเชีย

asian travel

เป็นเวลาหลายปี เมื่อคุณมีแหล่งช้อปปิ้งและอาหารทะเลราคาถูกให้ซื้อสินค้าคอนกรีตเพื่อชายหาดที่ยังไม่ได้พัฒนาและอุทยานแห่งชาติใกล้เคียงซึ่งมีโอกาสมากมายที่จะได้สัมผัสกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างสุดซึ้ง

malaysia travel

บอร์เนียว มีประเทศ 3 ประเทศอยู่ในเกาะบอร์เนียว คือ มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย อยู่บริเวณใจกลางกลุ่มเกาะมลายูและประเทศอินโดนีเซีย ในทางภูมิศาสตร์

ฃเกาะบอร์เนียวเป็นส่วนหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นสวรรค์ตามธรรมชาติ ป่าดงดิบอันดามัน  ที่ใกล้สูญพันธุ์และวัฒนธรรมพื้นบ้านก็คุ้มค่าที่จะคว้าเที่ยวบินราคาถูกจากกรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียบอร์เนียวมีสองรัฐคือรัฐซาราวักและซาบาห์ เมืองโกตาคินาบาลู

ซึ่งเป็นเมืองหลวงของซาบาห์เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในเงาของภูเขาคินาบาลู เมืองกูชิงซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐซาราวักมีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจที่ช่วยให้เมืองนี้