เกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด

เป็นเกาะขนาดเล็กตั้งอยู่บริเวณอ่าวไทย และอยู่ในเขตจังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก  สามารถเดินทางไป-กลับภายในวันเดียวได้อย่างสบาย ๆ ตัวเกาะมีพื้นที่ 3,125 ไร่ และที่มาของชื่อเสม็ดนี้ได้มาจากมีต้นเสม็ดขาวและเสม็ดแดงขึ้นเต็มเกาะไปหมด นอกจากนี้ ยังเชื่อกันว่าเกาะเสม็ดคือ “เกาะแก้วพิสดาร” ในวรรณคดีของสุนทรภู่ เรื่องพระอภัยมณีอีกด้วย

จุดเด่นของเกาะเสม็ด คือ มีชายหาดที่สวยเริ่มตั้งแต่อ่าวน้อยหน่า อ่าวลูกโยน หาดทรายแก้ว อ่าวไผ่ อ่าวทับทิม อ่าวนวล อ่าวช่อ อ่าววงเดือน อ่าวแสงเทียน อ่าวหวาย และอ่าวกิ่ว ฯลฯ ซึ่งทุกหาดที่นี่ล้วนแล้วแต่มีเม็ดทรายสีขาวสะอาดตา และมีโขดหินทอดตัวสลับกับชายหาด น้ำทะเลใสเหมาะกับการว่ายน้ำพักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนี้ ยังสามารถชมวิวพระอาทิตย์ตกที่อ่าวพร้าวได้อีกด้วย สำหรับราคาอาหารและที่พักจัดว่าไม่แพงเลยเมื่อเทียบกันที่อื่น