เกาะช้าง

เกาะช้าง

เกาะที่ใหญ่ที่สุดในอ่าวไทย มีพื้นที่ประมาณ 429 ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตจังหวัดตราด ลักษณะทางภูมิประเทศประกอบไปด้วย ภูเขาสูง มีหินผาซับซ้อน

จุดเด่นของเกาะช้าง คือ มีหาดทะเลขาวสะอาด น้ำทะเลใส และมีแหล่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งที่พัก ร้านอาหาร และบริการต่าง ๆ สำหรับนักท่องเที่ยว ที่สำคัญอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก ส่วนแหล่งท่องเที่ยวเลื่องชื่อ ได้แก่ อ่าวคลองสน, อ่าวใบลาน, หาดทรายขาว, หาดไก่แบ้, หาดคลองพร้าว-แหลมไชยเชษฐ์, เกาะไม้ชี้, น้ำตกคลองนนทรี และน้ำตกธารมะยม ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมยอดฮิตในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ นั่นก็คือ ขี่ช้างเที่ยวบริเวณเกาะ ท่องป่า ขึ้นภูเขา ล่องเรือ ส่องนก ดูหิ่งห้อย โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางไปพักผ่อนที่เกาะช้าง คือ ช่วง เดือนตุลาคม-เมษายน เพราะเป็นช่วงคลื่นลมสงบ